Szkolenia i Kursy komputerowe

 

  • Kursy grafiki komputerowej
  • Kursy komputerowe dla osób o różnym poziomie zaawansowania

 

1. Szkolenia komputerowe przygotowujące do uzyskania certyfikatów ECDL „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”)

 

B1 Podstawy pracy z komputerem

B2 Podstawy pracy w sieci

B3 Przetwarzanie tekstów

B4 Arkusze kalkulacyjne

 

 

2. Szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminów ECDL Moduły SANDARD:

 

S1 Użytkowanie baz danych,

S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna,

S3 IT security,

S4 Edycja obrazów,

S5 Zarządzanie projektami

S6 Web editing

S7Współpraca online,

S8 CAD,

S9 Rozwiązywanie problemów,

S10 Podstawy programowania,

S11 RODO

   

 

3. Szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminów ECDL Moduły ADVANCED:

 

A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów,

A2Zaawansowane arkusze kalkulacyjne,

A3Zaawansowane użytkowanie baz danych,

A4Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

 

4. Szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminu ECDL e-Citizen (e-Obywatel)